QUY ĐỊNH TỶ LỆ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG MỚI NHẤT NĂM 2013

QUY ĐỊNH TỶ LỆ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG MỚI NHẤT NĂM 2013

  Theo quy định của Luật BHXH năm 2012 và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm :Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Kinh phí công đoàn (KPCĐ) áp dụng cho từng giai đoạn.

1. Mức trích nộp 

   Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tỷ lệ trích đối với doanh nghiệp (DN) đóng góp được đưa vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và người lao động (NLĐ) đóng góp thường được trừ vào lương được thực hiện theo lộ trình sau:

quy định tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất năm 2013

   Như vây, nhìn vào bảng trên ta thấy tỷ lệ trích lập các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn năm 2013 là 32,5%, cụ thể:

- Bảo hiểm xã hội (24%): Doanh nghiệp đóng(17%), Người lao động đóng(7%)

-  Bảo hiểm y tế (4,5%): Doanh nghiệp đóng(3%), Người lao động đóng(1,5%)

 - Bảo hiểm thất nghiệp (2%): Doanh nghiệp đóng(1%), Người lao động đóng(1%)

- Kinh phí công đoàn (2%): Doanh nghiệp đóng (2%)

2. Quy định về thực hiện trích nộp 

-  Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

-  Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

- Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.

- Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.

 

Tỷ lệ trích lập các khoản theo lương

 

3. Quy định về xử phạt

   Các trường hợp chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT do đó đều bị xử phạt, cụ thể:

-  BHXH, BHTN: Từ tháng 01/2012, mức xử phạt là 14,2%/năm (1,183%/tháng). Mức xử phạt này thay đổi khi có thông báo của BHXH Việt Nam;

- BHYT: Mức xử phạt bằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Mời bạn tham khảo các khóa học kế toán tại KẾ TOÁN HÀ NỘI:

 

   >> Khóa học viên đã học kế toán

    >> Khóa học kế toán trên Excel

    >> Khóa học kế toán trên PM Fast, Misa

    >> Khóa tin học cho kế toán

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

© 2011 Copyright BigCeo. All rights Reserved. Design by: VTM-IT