Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/KK-BH

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 01/KK-BH là tờ khai khấu trừ dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm

Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 01/KK- BH

Hướng dẫn khai từng chỉ tiêu:

[21] Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ: Là tổng số hoa hồng đã trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ.

[22] Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ: Là tổng thu nhập đã trả cho các đại lý bảo hiểm nhận hoa hồng đến mức khấu trừ thuế.

[23] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý nhận hoa hồng theo biểu thuế lũy tiến quy định tại Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009

Kế toán hà nội xin đưa ra ví dụ về cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 01/KK-BH:

Ví dụ: Công ty CP bảo hiểm ABC có MST: 0101444379, địạ chi: số 25 Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Công ty ký hợp đồng vói 12 cá nhân làm đại lỷ bào hiểm, tháng 1/2013 Công ty trả thu nhập cho các đại lý bảo hiểm (bao gồm: hoa hồng đại lý, tiền hỗ trợ và các khoản khác) theo bảng kê chi tiết như sau:

STT

Họ và Tên

Thu nhập

Ký nhận

1

Nguyễn Văn Bình

15.800.000

 

2

Lê Thị Cậy

24.600.000

 

3

Hoàng Thuỳ Trang

36.000.000

 

4

Nguyễn Việt Tiến

44.400.000

 

5

Nguyễn Thị Bé B

43.600.000

 

6

Trần Quân Bằng

54.600.000

 

7

Vũ Thu Minh

23.800.000

 

8

Nguyễn Anh Quân

64.000.000

 

9

Phạm Việt Long

16.000.000

 

10

Chu Hồng Ánh

15.700.000

 

11

Hồ Lan Hương

48.500.000

 

12

Chu Thu Phương

12.600.000

 

 

Cộng

399.600.000

 

Căn cứ theo số thu nhập Công ty đã trả cho các đại lý, Công ty cổ phần Bảo hiểm ABC có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN cùa cá nhân làm đại lý theo mức thu nhập và tỷ lệ như sau (quy định tại điểm 3, Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009):

Đơn vị: Đồng

Thu nhập của đại lý /tháng

Tỷ lệ tạm thu trên thu nhập trả cho đại lý hàng tháng

Đến 4.000.000

0%

Trên 4.000.000 đến 15.000.000

5%

Trên 15.000.000

10%

Căn cứ biểu quy định tỷ lệ tạm thu trên, Công ty cổ phần Bảo hiểm ABC xác định ra số thuế phải khấu trừ của của các đại lý tháng 1/2013:

STT

Họ và Tên

Thu nhập

Thu nhập thuộc diện khẩu trừ

Thuế TNCN tạm khấu trừ

1

Nguyễn Văn Bình

15.800.000

11.800.000

630.000

2

Lê Thị Cậy

24.600.000

20.600.000

1.510.000

3

Hoàng Thuỳ Trang

36.000.000

32.000.000

2.650.000

4

Nguyễn Việt Tiến

44.400.000

40.400.000

3.490.000

5

Nguyễn Thị Bé B

43.600.000

39.600.000

3.410.000

6

Trần Quân Bằng

54.600.000

50.600.000

4.510.000

7

Vũ Thu Minh

23.800.000

19.800.000

1.430.000

8

Nguyễn Anh Quân

64.000.000

60.000.000

5.450.000

9

Phạm Việt Long

16.000.000

12.000.000

650.000

10

Chu Hồng Ánh

15.700.000

11.700.000

620.000

11

Hồ Lan Hương

48.500.000

44.500.000

3.900.000

12

Chu Thu Phương

12.600.000

8.600.000

430.000

 

Cộng

399.600.000

351.600.000

28.680.000

Như vậy, tháng 1/2013 phát sinh số thuế phải khấu trừ 28.680.000 > 5.000.000 đ, do vậy, Công ty khai nộp tờ khai thuế theo tháng, bắt đầu từ tháng 1/2013 và được áp dụng cho cả năm 2013:

Công ty lập tờ khai khấu trừ như sau:

Tham khảo ->>>> Khóa học kế toán thực tế tại đây !

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

© 2011 Copyright BigCeo. All rights Reserved. Design by: VTM-IT