Mẫu chứng từ kế toán tài sản cố định theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Các mẫu chứng từ kế toán tài sản cố định nằm trong danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC đưa ra nhằm mục tiêu theo dõi tình hình biến động về số lượng, chất lượng và giá trị của TSCĐ. Giám đốc chặt chẽ tình hình sử dụng, thanh lý và sửa chữa lớn tài sản cố định.

 

1. Biên bản giao nhận TSCĐ

 

Mẫu số: 01 - TSCĐ

 

2. Biên bản thanh lý TSCĐ

 

Mẫu số: 02 - TSCĐ

 

3. Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn

 

Mẫu số: 03 - TSCĐ

 

4. Biên bản đánh giá lại TSCĐ

 

Mẫu số: 04 - TSCĐ

 

5. Biên bản kiểm kê TSCĐ

 

Mẫu số: 05 - TSCĐ

 

6. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

 

Mẫu số: 06 - TSCĐ

Tham khảo ->>>> Khóa học kế toán thực tế  tại  kế toán hà nội

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

© 2011 Copyright BigCeo. All rights Reserved. Design by: VTM-IT